Znanstveni odbor

Dr. Andrej Starc, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Dr. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Dr. Amir Muzur, Fakultet zdravstvenih studija, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Dr. Sandra Bošković, Fakultet zdravstvenih studija, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Dr. Aleksandar Racz, Zdravstveno Veleučilište, Zagreb, Hrvaška

Dr. Robert Lovrić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvu, Univerza v Osijeku

Dr. Jelena Ficzko, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Mag. Marija Milavec Kapun, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija