POMEMBNO OBVESTILO

 

Prijava na dogodek se razume tudi kot strinjanje s pogoji udeležbe na dogodku. S svojim podpisom prijavnice potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa

osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

NE SOGLAŠAM, da lahko UL ZF kot upravljavec moje osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje drugih povezanih gradiv z dogodkom. Zato ne soglašam, da lahko UL ZF kot upravljavec moje osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja fakultete.

NE ŽELIM, da me obveščate o nadaljnjih dogodkih CVU UL ZF.