Aktivni udeleženci oddajo povzetek, ki naj bo napisan v strukturirani obliki v slovenskem in  angleškem jeziku ter jezikovno pregledan.

 

Obsega naj od 350 do 500 besed. Ob oddaji povzetka je potrebno opredeliti področje povzetka glede na objavljene vsebinske sklope konference.

Povzetke je potrebno oddati do 10. 07. 2019.

Povzetke bo recenziral programski odbor konference in o ustreznosti obvestil prvega avtorja uvrščenih povzetkov do 17. 07. 2019.

Povzetki bodo objavljeni v zborniku povzetkov v elektronski obliki, v kolikor bo do izteka prijav (31. 07. 2019) poravnana kotizacija za enega od avtorjev. Zbornik povzetkov bo objavljen v elektronski obliki na spletni strani konference.

 

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na povzetke, posredujte na jelena.ficzko@zf.uni-lj.si.

 

PREDLOGA POVZETKA (datoteka s strukturiranim povzetkom v formatu docx).

S klikom na gumb lahko pošljete povzetek (alternativno lahko uporabite: cvu@zf.uni-lj.si)